Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de Bel'J-website

Algemeen

bel-j.be is eigendom van JINT vzw. Je mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als je je volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. JINT vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

JINT vzw ∣ Grétrystraat 26 ∣ 1000 Brussel ∣ 02 209 07 20 ∣ jint@jint.be ∣ www.jint.be
0441.254.285 ∣ RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Doel van de website

bel-j.be ontsluit informatie over jongerenmobiliteit in het kader van het programma Bel’J, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en activiteiten met betrekking op dat onderwerp.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items op de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan JINT vzw of derden toe. JINT vzw gaat er steeds vanuit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op bel-j.be. Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de auteur en kan JINT vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Wil je de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JINT vzw of de eigenaar (derden) verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw organisatie.

Screen scraping, het gebruik van software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website, is verboden, tenzij die informatie via een RSS-kanaal wordt aangeboden.
Als JINT vzw je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaar je JINT vzw van aanspraken van derden.

Hyperlink naar bel-j.be

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar bel-j.be.

Banners en linken op bel-j.be

JINT vzw plaatst in principe geen banners op de website, tenzij JINT vzw een aandeel heeft in de activiteiten of het project, of partner is.
Organisaties gerelateerd aan de informatie van bel-j.be, zullen met een korte beschrijving en link opgenomen worden, nadat de betrokken organisatie daarvan op de hoogte is gesteld. Die gegevens kunnen altijd worden aangepast of geschrapt, op vraag van een medewerker van de betreffende organisatie.

Links naar websites beheerd door derden

De Bel’J-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Die links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. JINT vzw controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Aansprakelijkheid van JINT vzw

De informatie op de Bel’J-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse en bijdragen van derden. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan JINT vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.