Groepsuitwisselingen organiseren

... met de Franse en/of Duitstalige Gemeenschap

Is je organisatie in de vrije tijd van jongeren actief? Zegt het je wel wat om een groepsuitwisseling te organiseren samen met een groep uit de Franse en/of Duitstalige Gemeenschap? Dat kan met Bel’J!
Projecten waarbij de 3 gemeenschappen betrokken zijn, moedigen we erg aan in dit Belgisch programma.

Tip!
Wees er op tijd bij om een aanvraag in te dienen.

Wie? Wat? Waar? Hoe?

Wie?

 • De Vlaamse groep bestaat uit jongeren van 12 tot 25 jaar met een wettelijke verblijfplaats in de Vlaamse Gemeenschap (en de Franse of Duitstalige Gemeenschap).
 • Het totaal aantal voor alle groepen samen is 8 tot 60 deelnemers, liefst evenwichtig verdeeld op vlak van geslacht en tussen de Gemeenschappen.
 • Er is minimum 1 begeleider van minstens 18 jaar per deelnemende Gemeenschap.

Wat?

Een groepsuitwisseling met Bel’J is een uitwisselingsproject tussen groepen jongeren uit twee of drie Belgische Gemeenschappen, waarbij het draait om elkaar en elkaars cultuur leren kennen. Samen met je partner werk je een interactief, leuk en intercultureel programma uit rond een bepaald thema.

Vergoeding

Voor een goedgekeurd project krijg je van Bel’J centen om het project te ondersteunen, met een maximumbedrag van € 6.500. Dat budget is opgebouwd uit de volgende subsidieblokken:

 • Organisatiekosten: € 45 per deelnemer per dag;
 • Reiskosten: de kosten die je maakt voor vervoer en kan bewijzen, worden volledig terugbetaald, met als maximum het goedgekeurde bedrag in je projectvoorstel;
 • Uitzonderlijke kosten: kosten voor deelnemers die meer ondersteuning nodig hebben. Die kosten moeten op voorhand aangevraagd en voldoende gemotiveerd zijn.

Waar?

Je voert je gezamenlijke programma uit in een of meerdere van de Belgische Gemeenschappen. Dat kan dus op een vaste locatie of bijvoorbeeld als reis door België.

Hoelang?

In een groepsuitwisseling zijn er minstens 4 en maximum 15 effectieve uitwisselingsdagen.

Hoe?

 • Je zoekt een partnergroep in de Franse of Duitstalige Gemeenschap en laat ze schriftelijk bevestigen dat ze met jou een uitwisselingsproject willen opzetten.
 • Je werkt samen met je partner en eventueel met je deelnemers een thema, een programma en een plan van aanpak uit. Een voorbeeld van een activiteitenoverzicht vind je hieronder bij downloads.
 • Je vult het aanvraagformulier voor groepsuitwisselingen in en mailt het naar projecten@jint.be. Je vindt dat formulier hieronder bij downloads.
 • Tijdens je uitwisseling houd je ook wat administratie bij, onder andere de tickets/bewijzen van je uitgaven en een deelnemerslijst. Van dat laatste vind je hieronder een voorbeeld bij downloads.
 • Als je groepsuitwisseling erop zit, maak je een balans op in het eindverslag. Ook dat document vind je hieronder bij downloads.

Deadline

Het aanvraagformulier voor een groepsuitwisseling dien je minstens 6 weken voor de start van het project in.

Beoordeling

Als je een aanvraagformulier hebt ingediend, beoordeelt een selectiecommissie het project en de begroting aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria:

 • kwaliteitsvol en creatief project en programma;
 • actieve deelname van de jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project;
 • echt andere Gemeenschap ontdekken – Brusselaars kiezen zelf tot welke Gemeenschap ze behoren;
 • de uitwisseling versterkt de zichtbaarheid van de Gemeenschappen;
 • het project vindt in de vrije tijd van de jongeren plaats;
 • impact en nut van het project op lange termijn, zowel voor de jongeren als voor de Gemeenschappen;
 • goede samenwerking tussen de partners.

Projecten waarbij de drie Gemeenschappen betrokken zijn, maken het meeste kans om geselecteerd te worden.

jongeren doen aan muurklimmen