Mobiliteit van jeugdwerkers opzetten

... met een jobshadowing of samenwerkingsproject

Met een mobiliteit van jeugdwerkers bevorder je de samenwerking tussen jeugdwerkers en vrijwilligers uit de verschillende Gemeenschappen, ontdek je de diversiteit van het jeugdwerk in de andere Gemeenschappen, ontwikkel je nieuwe methodieken of zet je netwerkprojecten op om de professionele ontwikkeling te bevorderen.

 • Dat kan via jobshadowing: je ontdekt een jeugdwerkorganisatie in de andere Gemeenschap om er een leerervaring op te doen of met het oog op een mogelijke samenwerking;
 • of via een samenwerkingsproject met als doel je jeugdwerkorganisatie versterken, de uitwisseling van goede voorbeelden en expertise of de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

drie jeugdwerkers staan op hun hoofd in een grasveld

Wie? Wat? Waar? Hoe?

Wie?

 • Een tot drie jeugdwerkers (jobshadowing) of met een maximum van 10 per gemeenschap (samenwerkingsproject, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Er is geen leeftijdsgrens.
 • Je wil een andere organisatie ontdekken en er een boeiende leerervaring opdoen.
 • Samen ontdekken jullie elkaars cultuur en gewoonten.
 • Je wil je organisatie versterken en eventueel een toekomstige samenwerking uitbouwen.

Wat?

Je draait mee in een jeugdorganisatie in de Franse of Duitstalige Gemeenschap om jezelf als jeugdwerker te verrijken en je organisatie te versterken.

Vergoeding

Bel’J betaalt een deel van de kosten terug.Dat budget is opgebouwd uit de volgende subsidieblokken:

 • Organisatiekosten: € 45 per deelnemer per dag;
 • Reiskosten: de kosten die je maakt voor vervoer en kan bewijzen, worden volledig terugbetaald, met als maximum het goedgekeurde bedrag in je projectvoorstel;
 • Uitzonderlijke kosten: kosten voor deelnemers die meer ondersteuning nodig hebben. Die kosten moeten op voorhand aangevraagd en voldoende gemotiveerd zijn.

Waar?

Je neemt een kijkje in een organisatie over de taalgrens, in de Duitstalige of Franse Gemeenschap van België.

Hoelang?

Een jobshadowing duurt minstens 5 en maximum 20 dagen ofwel minstens 3 tot 8 dagen voor een samenwerkingsproject, exclusief reistijd. Je mag het programma opsplitsen, bijvoorbeeld 2 keer een werkweek van 5 dagen.

Hoe?

 • Je zoekt een jeugdwerkorganisatie in de Franse of Duitstalige Gemeenschap en laat ze in het aanvraagformulier bevestigen dat ze met jou een jobshadowing willen opzetten.
 • Je vult het aanvraagformulier voor een jobshadowing in en mailt het naar projecten@jint.be. Je vindt dat formulier hieronder bij downloads.
 • Tijdens je uitwisseling houd je ook wat administratie bij, onder andere de tickets/bewijzen van je uitgaven.
 • Als je jobshadowing erop zit, maak je een balans op in het eindverslag. Ook dat document vind je hieronder bij downloads.

Deadline

Het aanvraagformulier voor een jobshadowing dien je minstens 6 weken voor de start van het project in.

vier jeugdwerkers zitten aan een kampvuur

Wie? Wat? Waar? Hoe?

Wie?

 • Maximaal 10 jeugdwerkers, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Er is geen leeftijdsgrens.
 • Jeugdwerkorganisaties op lokaal, regionaal of gemeenschapsniveau.
 • Je wil je organisatie versterken, expertise en praktijkvoorbeelden uitwisselen en/of samen nieuwe methodieken ontwikkelen.

Wat?

Je zet een samenwerkingsproject op met een jeugdwerkorganisatie in de Franse en/of Duitstalige Gemeenschap. Denk daarbij aan een vormingscursus, samen een tool ontwikkelen …

Vergoeding

Bel’J betaalt een deel van de kosten terug, tot een maximumbedrag van € 6.500. Dat budget is opgebouwd uit de volgende subsidieblokken:

 • Organisatiekosten: € 45 per deelnemer per dag;
 • Reiskosten: de kosten die je maakt voor vervoer en kan bewijzen, worden volledig terugbetaald, met als maximum het goedgekeurde bedrag in je projectvoorstel;
 • Uitzonderlijke kosten: kosten voor deelnemers die meer ondersteuning nodig hebben. Die kosten moeten op voorhand aangevraagd en voldoende gemotiveerd zijn.

Waar?

Je werkt samen met een organisatie uit de andere Gemeenschap(pen) op een locatie in België, in de Gemeenschap van een van de deelnemende organisaties.

Hoelang?

Een samenwerkingsproject duurt minstens 3 en maximum 8 volledige dagen, exclusief reistijd. Je mag het programma opsplitsen, bijvoorbeeld 2 keer een weekend van 2 dagen.

Hoe?

 •  Je zoekt een jeugdwerkorganisatie in de Franse en/of Duitstalige Gemeenschap waarmee je je project wil opzetten. Je laat ze in de aanvraag bevestigen dat ze met jou een samenwerkingsproject willen opzetten.
 • Je vult het aanvraagformulier voor een samenwerkingsproject in en mailt het naar bel-j@jint.be. Je vindt dat formulier hieronder bij downloads.
 • Tijdens je uitwisseling houd je ook wat administratie bij, onder andere de tickets/bewijzen van je uitgaven.
 • Als je samenwerkingsproject erop zit, maak je een balans op in het eindverslag. Ook dat document vind je hieronder bij downloads.

Deadline

Het aanvraagformulier voor een samenwerkingsproject dien je minstens 6 weken voor de start van het project in.